Sunnicentret

Föreläsningar

Vi har veckovisa föreläsningar som sker varje vecka på arabiska, somaliska och svenska. Det förekommer också korta påminnelser efter bönerna på somaliska, arabiska och svenska. Detta är en öppen aktivitet och alla är välkomna.

Facebook
Facebook
YouTube